Kısa Tarih Bilgileri

Tarih

                       Kısa Tarih Bilgileri

Avrupa da ilk elçilikleri lll. Ahmet açmıştır.

Orhun Yazıtları nın yazarı Yolluğ Tigin dir.

Osmanlıda ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmıştır.

Osmanlı da ilk para Osman Bey tarafından bastırılmıştır.

Osmanlı nın Rusya ile imzaladığı ilk antlaşma İstanbul Antlaşması dır.

Osmanlı padişahlarından ilk halife olan Yavuz Sultan Selim dir.

Türkiye İran sınırı 1639 Karsı-Şirin Antlaşması yla çizilmiştir.

Bizans İmparatorluğu nun kuruluş tarihi 330, yıkılış tarihi 1453 tür.

Osmanlı nın Bizans ile yaptığı ilk savaş Koyulhisar Şavaşı dır.

İstanbul ilk kez Yıldırım Beyazıd tarafından kuşatılmıştır.

1555 Amasya Antlaşması Osmanlı ile İran arasında imzalanan ilk antlaşmadır.

Osmanlı da ilk altın para Fatih Sultan Mehmet  döneminde bastırılmıştır.

Tarihte bilinen ilk Türk Devleti Asya Hun Devleti dir.

Osmanlı da ilk kapitülasyonlar Fransızlar a verilmiştir.

Tarihte ilk şehir devletlerini Sümerler kurmuştur.

Osmanlı da havan topu ilk kez İstanbul un fethinde kullanılmıştır.

Osmanlı Haçlılar ile ilk kez 1364 Sırp Sındığı Savaşı nda karşılaşmıştır.

Osmanlıda ilk dış borç İngiltere den alınmıştır.

Osmanlı da ilk gümüş para Orhan Bey döneminde bastırılmıştır.
Yorumlar

Yorum Gönder

⚫İÇERİKLERİN KOPYALANMASI YASAKTIR. DMCA.com Protection Status