Osmanlı İmparatorluğu'ndaki İlkler

Osmanlı da İlkler

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki İlkler

 • İlk Osmanlı padişahı Osman bey’dir
 • Osmanlı nın ilk başkenti söğüttür 
 • Osmanlı nın  Bizans la yaptığı ilk savaş Koyunhisar savaşıdır
 • İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa dır
 • Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü ilk kez İstanbul’un fethiyle sağlanmıştır. 
 • Topların kullanıldığı ilk meydan savaşı Otlukbeli savaşı dır 
 • Oğlu tarafından tahtan indirilen ilk Osmanlı padişahı 2.Beyazıt’tır 
 • İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey zamanında İznik’te kurulmuştur
 • Osmanlı nın Rumeli deki ilk üssü Çimpe kalesidir 
 • Bizans ile yapılan ilk büyük savaş Maltepe savaşıdır 
 • İlk düzenli orduyu Orhan Bey kurmuştur
 • Top ilk defa 1. Kosova Savaşı nda kullanılmıştır 
 • Yeniçeri ocağı ilk defa 1. Murat döneminde kurulmuştur 
 • Tımar sistemi ilk defa 1. Murat döneminde oluşturulmuştur.
 • İlk mali teşkilat 1. Murat döneminde oluşturulmuştur. 
 • Osmanlı Devletinin ilk yenilgisini 1388 Ploşnik Savaşı’dır 
 • Haçlılarla yapılan ilk büyük meydan savaşı 1. Kosova dır.
 • İlk Osmanlı parası Osman Bey tarafından bastırılmıştır 
 • Osmanlı ya katılan ilk beylik Karesioğulları beyliğidir.
 • İlk denizcilik faaliyetleri Orhan Bey döneminde başlamıştır 
 • Akdeniz’de fethedilen ilk ada Rodos’tur. 
 • Kanuni’nin Rumeli ye yaptığı ilk sefer Belgrat Seferidir.
 • Viyana ilk defa Kanuni tarafından kuşatılmıştır.
 • Kanuni döneminde Akdeniz ilk defa Türk gölü haline gelmiştir.
 • İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazid dir. 
 • İki kez tahta çıkan ilk padişah 2. Murattır. 
 • Osmanlı ile Haçlılar arasında ilk antlaşma Edirne Segedin Antlaşmasıdır. 
 • İlk çiçek aşısı lale devrinde yapılmıştır 
 • İlk geçici elçilikler lale devrinde kurulmuştur 
 • Osmanlı da halk ilk defa I.Meşrutiyetle yönetime katılmıştır. 
 • Osmanlı halkı ilk defa I. Meşrutiyet seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır. 
 • İlk deniz savaşı Venedikliler ile yapılmıştır. 
 • Havan topu ilk kez İstanbul’un fethinde kullanılmıştır.
 • Osmanlı Devleti’nin ilk yazılı kanunları Kanunname-i Ali Osman dır. 
 • Balkanların fethini tamamlayan ilk padişah Fatih Sultan Mehmet’tir.
 • Fatih kanunnamesi Osmanlı nın ilk yazılı kanunlarıdır. 
 • Osmanlı nın ilk altın parasını Fatih Sultan Mehmet  bastırmıştır. 
 • İlk kapitülasyonlar Fatih Sultan Mehmet tarafından Venediklilere verilmiştir. 
 • İlk Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’dır. 
 • Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalışan ilk padişah Genç Osman’dır. 
 • Osmanlı nın kaybettiği ilk beylik Erdel Beyliğidir. 
 • İlk resmi devlet matbaası 3. Selim döneminde kurulmuştur. 
 • İlk kağıt ve kumaş fabrikası Lale Devri’nde inşa edilmiştir. 
 • Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz  Türk Gölü haline gelmiştir. 
 • İlk gümüş para Orhan Bey döneminde bastırılmıştır 
 • Topçu ocağı ilk defa 1. Murat tarafından kurulmuştur 
 • İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Dursun Fakih’tir 
 • Osmanlı da ilk vakıf Orhan Bey döneminde kurulmuştur 
 • İlk divan teşkilatı Orhan Bey döneminde kurulmuştur
 • Cülus bahşişi ilk kez Fatih Sultan Mehmet döneminde verilmiştir.  
 • Fatih Sultan Mehmet döneminde gemiler karadan denize indirilmiştir. 
 • Osmanlı nın İran’la yaptığı ilk büyük savaş Çaldıran Savaşıdır
 • Türk tarihinde ilk defa siyasi partiler I. Meşrutiyet döneminde kurulmuştur. 
 • ilk kurulan siyasi parti ittihat ve terakki partisidir. 
 • Batıya sefer düzenlemeyen ilk padişah Yavuz Sultan Selim dir 
 • Kanuni döneminde Ege ilk defa Türk gölü haline gelmiştir. 
 • Osmanlı ile İran arasında imzalanan ilk anlaşma Anlaşmasıdır. (1555) Yorumlar

Yorum Gönder

⚫İÇERİKLERİN KOPYALANMASI YASAKTIR. DMCA.com Protection Status