Microsoft Excel Kısayol Tuşları


Microsoft Excel Kısayol Tuşları
Microsoft Excel Kısayol Tuşları 

Microsoft Excel Kısayol Tuşları ... Excel Kısayolları ... Microsoft Office Kısayol Tuşları ... Pratik Excel Kısayol Tuşları ... Aşağıda excel kullanırken işinizi kolaylaştıracak ve daha hızlı çalışmanızı sağlayacak excel kısayol tuşları listelenmiştir ...

Space

Seçimi etkinleştirir


⬅ Backspace

Bir hücre sola doğru siler


Del

Hücredeki içeriği siler


End

Satır veya sütundaki son hücreye götürür


Esc

Tam ekran modunu kapatır


Home

Çalışma sayfasında satırın başına götürür


Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran aşağı taşır


⤶ Enter

Seçilen menüyü açar


Tab

Çalışma sayfasında bir hücre sağa geçirir


Page Up

Çalışma sayfasında bir ekran yukarı taşır


Ctrl + -

Seçilen bölgeyi silmek üzere Silmeyi gösterir


Ctrl + ;

Geçerli tarihi ayarlar


Ctrl + 1

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler


Ctrl + 2

Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır


Ctrl + 3

İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır


Ctrl + 4

Alt çizgi uygular veya kaldırır


Ctrl + 5

Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır


Ctrl + 8

Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler


Ctrl + 9

Seçili satırları gizler

Ctrl + A

Tüm çalışma sayfasını seçer


Ctrl + B

Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır


Ctrl + C

Seçili hücreleri kopyalar


Ctrl + D

Aşağı doldur işlevini uygular


Ctrl + F

Arama  kutusunu açar


Ctrl + G

Git kutusunu görüntüler


Ctrl + I

İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır


Ctrl + K

Yeni köprü ekle kutusunu açar


Ctrl + N

Yeni bir çalışma kitabı oluşturur

Ctrl + ↑   Shift + O

İçinde yorum bulunan tüm hücreleri seçer


Ctrl + P

Yazdırma ekranını açar


Ctrl + T

Tablo oluşturmayı açar


Ctrl + U

Alt çizgi uygular veya kaldırır


Ctrl + X

Seçili hücreleri keser


Ctrl + Y

Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar

Ctrl + W

Çalışma kitabını kapatır


Ctrl + O

Çalışma kitabını açar

Ctrl + S

Kaydet


Ctrl + V

Yapıştır


Ctrl + Z

Geri al


Ctrl + Tab

Çalışma sayfasında sonraki sekmeye geçirir

Ctrl + 0

Seçili sütunları gizler


Ctrl + Page Up

Soldan sağa geçiş yapar


Ctrl + Page Down

Sağdan sola geçiş yapar


Ctrl + ↑   Shift + (

Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir


Ctrl + ↑   Shift + )

Seçimdeki tüm gizli sütunları gösterir


Ctrl + ↑   Shift + &

Seçili hücrelere dış kenarlık uygular


Ctrl + ↑   Shift + _

Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır


Ctrl + ↑   Shift + ~

Genel sayı biçimini uygular


Ctrl + ↑   Shift + %

Ondalık basamaksız yüzde biçimini ayarlar


Ctrl + ↑   Shift + ^

İki ondalık basamakla üstel sayı biçimini ayarlar


Ctrl + ↑   Shift + #

Günü, ayı ve yılı gösteren tarih biçimini ayarlar


Ctrl + ↑   Shift + @

Saati ve dakikayı gösteren saat biçimini ayarlar


Ctrl + ↑   Shift + :

Geçerli saati ayarlar


Ctrl + ↑   Shift + "

Üstteki hücredeki değeri, hücreye kopyalar


Ctrl + Shift + Page Down

Çalışma kitabındaki geçerli ve sonraki sayfayı seçer


Ctrl + Shift + Page Up

Çalışma kitabında geçerli ve önceki sayfayı seçer

Ctrl + Space

Çalışma sayfasında sütunun tamamını seçer


Ctrl + ⤶ Enter

Seçili hücre aralığını doldurur


Ctrl + ↑   Shift + End

Seçimi en son kullanılan hücreye genişletir

Ctrl + Page Down

Çalışma kitabında sonraki sayfaya gider


Ctrl + Page Up

Çalışma kitabında önceki sayfaya gider


Ctrl + Home

Çalışma sayfasının başına gider


Ctrl + F1

Şeridi genişletir veya daraltır

Ctrl + ↑   Shift + Space

Çalışma sayfasının tümünü seçer

Ctrl + ↑   Shift + Home

Seçimi çalışma sayfasının başına genişletir


Alt + ⤶ Enter

Aynı hücrede yeni bir satır açar

Alt + F

Dosya sayfasını ve Backstage görünümünü açar


Alt + H

Giriş sekmesini açıp metni ve sayıları biçimlendirir


Alt + N

Ekle sekmesini açar


Alt + P

Sayfa Düzeni sekmesini açar


Alt + M

Formüller sekmesini açar


Alt + A

Veri sekmesini açar


Alt + R

Gözden Geçir sekmesini açar


Alt + W

Görünüm sekmesini açar

Alt + Space

Denetim menüsünü gösterir


Alt + ↓

Seçili komut için menüyü açar


Alt + Page Up

Çalışma sayfasında bir ekran sola gider


Alt + Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran sağa gider


↑   Shift + ⤶ Enter

Hücre girişini tamamlar ve üstteki hücreyi seçer


↑   Shift + Space

Çalışma sayfasında satırın tamamını seçer


← ↑ → ↓

Ok yönünde  hareket etmenizi sağlar

↑   Shift + ← ↑ → ↓

Hücrelerin seçilmesini birer birer arttırır


←  →

Sağa ve sola geçişi sağlar

↑  ↓

Hücreler arasında yukarı ve aşağı geçişi sağlar


↑   Shift + F4

Son aramaları tekrarlar

↑   Shift +  Tab

Çalışma sayfasında önceki seçeneğe geçirir

↑   Shift + F10

Bağlam menüsünü açar

Yorumlar

Yorum Gönder

⚫İÇERİKLERİN KOPYALANMASI YASAKTIR. DMCA.com Protection Status