E Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları


E Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

E Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları


İngilizce          Türkçe          
Electrician        elektrikçi
Excited heyecanlı
Editor               editör
Edit düzenlemek
Economy  ekonomi
Enormous        muazzam
Entitle isimlendirmek
Earnest ciddi
Easy going       uyumlu
Ecstatic mest olmak
Edible yenilebilir
Educated eğitimli
Eaborate ayrıntılı
Elastic elastik
Elated mutlu
Elderly yaşlı
Especially özellikle
Europe avrupa
Even eşit
Evening            akşam
Electric elektrik
Elegant zarif
Elementary       temel
Elliptical eliptik
Embarrassed mahçup
Embellished süslenmiş
Eminent seçkin
Emotional duygusal
Empty boş
Enraged            öfkeli
Entire tüm
Envious kıskanç
Even üstelik
Everlasting ölümsüz
Every her
Evil kötülük
Exalted yüce
Excellent mükemmel
Exemplary örnek
Exhausted yorgun
Exciting heyecan verici
Exercise egzersiz
Educator            eğitimci
Ecologist            çevrebilimci
Expert uzman
Extroverted dışa dönük
Extra large ekstra büyük
Environmentalistçevreci
Engineer             mühendis
Each                   her
Eager                 istekli
Earn para kazanmak
Except haricinde
Expect ümit etmek
Exile sürgün
Exit                     çıkış
Eastern              doğu
Effective  etkili
Equal eşit
Equatorial           ekvatoral
Essential gerekli
Esteemed           saygın
Ethical ahlaki
Efficient              verimli
Emergency         acil
Elephant             fil
Emotion              duygu
Entertain             eğlendirmek
Equipment donanım
Essay rapor
Enchanted          büyülü
Energetic enerjik
Enlightened        aydın
Enormous muazzam
Enter girmek
Entire tüm
Equation denklem
Ever hep
Esthetician          estetisyen
Entrepreneur      girişimci
Every                  hepsi
Everyone herkes
Everything her şey
Exactly aynen
Example örnek
Except                 hariç
Expect beklemek
Experience tecrübe
Experiment deney
Explain açıklamak
Express ekspres
Eye göz
Early erken
Easy kolay
Economist           ekonomist
Excitable heyecanlı
Exotic egzotik
Expensive           pahalı
Experienced deneyimli
Executive            yönetici
Enchanting büyüleyiciaramalar
-English words
-İngilizce kelimeler
-E letterYorumlar

Yorum Gönder

⚫İÇERİKLERİN KOPYALANMASI YASAKTIR. DMCA.com Protection Status