D Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

D Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler
D Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

D Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

İngilizce        Türkçe        
Deduce                 sonuç çıkarmak
Distribution           dağıtım
Disturb                  bozmak
Diverse                 değişik
Diversion              eğlence
Defect                   özür
Delightful              güzel
Delusion aldatma
Demolition             tahrip etme
Dent göçük
Dependable          güvenilir
Deportaiton           sürgün
Deprive yoksun bırakmak
Descend                inmek
Desperately  umutsuzca
Destiny kader
Divorcee                boşanmış
Drill matkap
Due to                    çünkü
Dull                        donuk
Dumb                     dilsiz
Duration                 süre
Dust                       toz
Dwell                      ikamet etmek
Dance dans etmek
Dark                      karanlık
Day gün
Dead ölü
Deal anlaşma
Death ölüm
Decide karar vermek
Decimal ondalık
Deep derin
Describe açıklamak
Desert                     çöl
Design tasarım
Details ayrıntılar
Determine               belirlemek
Develope geliştirmek
Dictionary               sözlük
Did yaptı
Different farklı
Difficult zor
Direct direkt
Drection                   yön
Discover keşfetmek
Distance mesafe
Divided                    bölünmüş
Dİvision                   bölüm
Doctor doktor
Does yapmak
Doesn't yapmamak
Dog köpek
Dollar dolar
Done yapmak 
Don't yapmamak
Door kapı
Down aşağı
Draw çizmek
Drawing                   çizim
Dress elbise
Drive sürmek
Drop düşmek
Dry kuru
During boyunca
Drawback                dezavantaj
Dread                       korku
Dreadful                   korkunç
Drill                          matkap
Drip                          damlamak
Damp rutubetli
Dandruff kepek
Daring cesur
Dawn                        şafak
Deaf sağır
Dear                         değerli
Decay bozulmak
Decline                     reddetmek
Didn't yapmadı
Died öldü
Dfference                  fark
Distortion                  çarpıtma
Divert                        yönünü değiştirmek
Divorcee                   boşanmış
Docile                        uysal
Documentary            belgesel film
Domain                     krallık
Dome                        kubbe
Dominate                  hükmetmek
Domineer                  baskı yapmak
Donate                      bağışlamak
Double agent            casus
Down town                şehir merkezi
Dowry                        çeyiz
Doze                          kestirmek
Draft                          taslak
Drag                          sürüklemek
Drain                         lağım
Draper                       manifaturacı
Drastic                       etkili
Drought                     kuraklık
Drown                       suda boğulmak
Drowsy                      uykulu
Drug                          ilaç
Dubious                     şüpheli
Dwelling                     ikametgah
Dwindle                      küçülmek
Dye                            boyamak
Destitute                    yoksul
Detach ayırmak
Discrete ayrık
Disgrace  ayıp
Disrupt bozmak


aramalar
-İngilizce kelimeler
-English words
-D letter


Yorumlar

Yorum Gönder

⚫İÇERİKLERİN KOPYALANMASI YASAKTIR. DMCA.com Protection Status