1'den 100'e Kadar İngilizce Sayılar

1'den 100'e Kadar İngilizce Sayılar

1'den 100'e Kadar İngilizce Sayılar


1'den 100'e Kadar İngilizce Sayılar Nelerdir ...1'den 100'e Kadar İngilizce Sayılar 
Listesi ... İngilizce Sayılar ... İngilizce Rakamlar ... Aşağıda İngilizce sayıları listelenmiştir ...

       TÜRKÇE      İNGİLİZCE
0 Sıfır Zero

1 Bir One

2 Iki Two

3 Üç Three

4 Dört Four

5 Beş                Five

6 Altı Six
 
7 Yedi Seven
          
8 Sekiz             Eight
 
9 Dokuz Nine

10 On Ten

11      On bir Eleven

12      On iki Twelve

13 On üç Thirteen

14 On dört           Fourteen

15 On beş Fifteen

16 On altı Sixteen

17 On yedi Seventeen

18 On sekiz          Eighteen

19 On dokuz Nineteen

20      Yirmi Twenty

21 Yirmi bir Twenty one

22 Yirmi iki Twenty two

23 Yirmi üç Twenty three

24 Yirmi dört          Twenty four

25 Yirmi beş Twenty five

26      Yirmi altı Twenty six

27 Yirmi yedi          Twenty seven

28 Yirmi sekiz         Twenty eight

29 Yirmi dokuz Twenty nine

30      Otuz Thirty

31 Otuz bir Thirty one

32 Otuz iki Thirty two

33 Otuz üç Thirty three

34 Otuz dört Thirty four

35      Otuz beş Thirty five

36 Otuz altı              Thirty six

37      Otuz yedi Thirty seven

38 Otuz sekiz Thirty eight

39 Otuz dokuz Thirty nine

40 Kırk Forty

41      Kırk bir Forty one

42 Kırk iki                  Forty two

43 Kırk üç Forty three

44 Kırk dört Forty four

45 Kırk beş                Forty five

46      Kırk altı Forty six

47 Kırk yedi Forty seven

48 Kırk sekiz Forty eight

49 Kırk dokuz             Forty nine

50 Elli Fifty

51      Elli bir                  Fifty one

52 Elli iki Fifty two

53 Elli üç Fifty three

54 Elli dört Fifty four

55 Elli beş Fifty five

56      Elli altı                  Fifty six

57 Elli yedi Fifty seven

58 Elli sekiz               Fifty eight

59      Elli dokuz Fifty nine

60 Altmış                   Sixty

61 Altmış bir              Sixty one

62 Altmış iki               Sixty two

63 Altmış üç Sixty three

64 Altmış dört Sixty four

65      Altmış beş Sixty five
 
66 Altmış altı Sixty six

67 Altmış yedi Sixty seven

68 Altmış sekiz Sixty eight

69 Altmış dokuz Sixty nine

70      Yetmiş                   Seventy

71 Yetmiş bir             Seventy one

72 Yetmiş iki               Seventy two

73 Yetmiş üç Seventy three

74      Yetmiş dört Seventy four

75 Yetmiş beş Seventy five

76 Yetmiş altı Seventy six

77      Yetmiş yedi Seventy seven

78 Yetmiş sekiz Seventy eight

79 Yetmiş dokuz Seventy nine

80 Seksen Eighty

81 Seksen bir Eighty one

82 Seksen iki Eighty two

83 Seksen üç Eighty three

84 Seksen dört Eighty four

85 Seksen beş Eighty five

86      Seksen altı              Eighty six

87      Seksen yedi            Eighty seven

88      Seksen sekiz Eighty eight

89 Seksen dokuz Eighty nine

90 Doksan Ninety

91       Doksan bir Ninety one

92 Doksan iki Ninety two

93 Doksan üç Ninety three
 
94 Doksandört Ninety four

95 Doksan beş Ninety five

96       Doksan altı Ninety six

97 Doksan yedi Ninety seven

98 Doksan sekiz Ninety eight

99 Doksan dokuz Ninety nine

100 Yüz One hundred

Yorumlar

Yorum Gönder

⚫İÇERİKLERİN KOPYALANMASI YASAKTIR. DMCA.com Protection Status