1'den 100'e Kadar Rusça Sayılar


1'den 100'e Kadar Rusça Sayılar
1'den 100'e Kadar Rusça Sayılar

1'den 100'e Kadar Rusça Sayılar

1'den 100'e Kadar Rusça Sayılar Nelerdir ...1'den 100'e Kadar Rusça Sayılar Listesi ... Rusça Sayılar ... Rusça Rakamlar ... Aşağıda Rusça Sayılar listelenmiştir ...
           TÜRKÇE                RUSÇA     
0        Sıfır                        нулю
1         Bir                          один
2         İki                           два
3         Üç                          три
4         Dört                        четыре
5         Beş                         пять
6         Altı                          шесть
7         Yedi                        семь
8         Sekiz                      восемь
9         Dokuz                     девять
10        On                          десять
11        On bir                     десять один
12        On iki                     десять два
13        On üç                     десять три
14        On dört                  десять четыре
15        On beş                   десять пять
16        On altı                    десять семь
17        On yedi                  десять семь
18        On sekiz                десять восемь
19        On dokuz               десять девять
20        Yirmi                      двадцать
21        Yirmi bir                 двадцать один
22        Yirmi iki                  двадцать два
23        Yirmi üç                 двадцать три
24        Yirmi dört               двадцать четыре
25        Yirmi beş                двадцать пять
26        Yirmi altı                 Двадцать шесть
27        Yirmi yedi               Двадцать семь
28        Yirmi sekiz              Двадцать восемь
29        Yirmi dokuz            Двадцать девять
30        Otuz                       тридцать
31        Otuz bir                  Тридцать один
32        Otuz iki                   Тридцать два
33        Otuz üç                   Тридцать три
34        Otuz dört                Тридцать четыре
35        Otuz beş                 Тридцать пять
36        Otuz altı                  Тридцать шесть
37        Otuz yedi                Тридцать семь
38        Otuz sekiz               Тридцать восемь
39        Otuz dokuz             Тридцать девять
40        Kırk                         Cорок
41        Kırk bir                    Сорок один
42        Kırk iki                     Сорок два
43        Kırk üç                     Сорок три
44        Kırk dört                  Сорок четыре
45        Kırk beş                   Cорок пять
46        Kırk altı                    Сорок шесть
47        Kırk yedi                  Сорок семь
48        Kırk sekiz                Сорок восемь
49        Kırk dokuz               Сорок девять
50        Elli                           пятьдесят
51        Elli bir                      Пятьдесят один
52        Elli iki                       Пятьдесят два
53        Elli üç                      Пятьдесят три
54        Elli dört                    Пятьдесят четыре
55        Elli beş                     Пятьдесят пять
56        Elli altı                      Пятьдесят шесть
57        Elli yedi                    Пятьдесят семь
58        Elli sekiz                   Пятьдесят восемь
59        Elli dokuz                 Пятьдесят девять
60        Altmış                       шестьдесят
61        Altmış bir                  Шестьдесят один
62        Altmış iki                   Шестьдесят два
63        Altmış üç                  Шестьдесят три
64        Altmış dört                Шестьдесят четыре
65        Altmış beş                Шестьдесят пять
66        Altmış altı                 Шестьдесят шесть
67        Altmış yedi               Шестьдесят семь
68        Altmış sekiz              Шестьдесят восемь
69        Altmış dokuz             Шестьдесят девять
70        Yetmiş                      семьдесят
71        Yetmiş bir                 Семьдесят один
72        Yetmiş iki                  Семьдесят два
73        Yetmiş üç                  Семьдесят три
74        Yetmiş dört                Семьдесят четыре
75        Yetmiş beş                Семьдесят пять
76        Yetmiş altı                 Семьдесят шесть
77        Yetmiş yedi               Семьдесят семь
78        Yetmiş sekiz             Семьдесят восемь
79        Yetmiş dokuz            Семьдесят девять
80        Seksen                      восемьдесят
81        Seksen bir                 Восемьдесят один
82        Seksen iki                  Восемьдесят два
83        Seksen üç                 Восемьдесят три
84        Seksen dört               Восемьдесят четыре
85        Seksen beş               Восемьдесят пять
86        Seksen altı                Восемьдесят шесть
87        Seksen yedi              Восемьдесят семь
88        Seksen sekiz             Восемьдесят восемь
89        Seksen dokuz           Восемьдесят девять
90        Doksan                      девяносто
91        Doksan bir                 Девяносто один
92        Doksan iki                  Девяносто два
93        Doksan üç                  Девяносто три
94        Doksan dört               Девяносто четыре
95        Doksan beş                Девяносто пять
96        Doksan altı                 Девяносто шесть
97        Doksan yedi               Девяносто семь
98        Doksan sekiz              Девяносто восемь
99        Doksan dokuz             Девяносто девять 
100      Yüz                              cто

Yorumlar

Yorum Gönder

⚫İÇERİKLERİN KOPYALANMASI YASAKTIR. DMCA.com Protection Status