1'den 100'e Kadar Almanca Sayılar


1'den 100'e Kadar Almanca Sayılar
1'den 100'e Kadar Almanca Sayılar
1'den 100'e Kadar Almanca Sayılar ...1'den 100'e Kadar Almanca Sayılar Listesi ... Almanca Sayılar ... Almanca Rakamlar ...
   
    TÜRKÇE ALMANCA 

0 ___ Sıfır _ Null
___ Bir ___ Eins
___ İki ___  Zwei
___ Üç ___   Drei
___ Dört ___  Vier
___ Beş ___  Fünf
___ Altı ___  Sechs
___ Yedi ___Sieben
___ Sekiz ___  Acht
___ Dokuz ___ Neun
10 __ On ___ Zehn
11 __ On bir ___      Elf
12 __ On iki ___     Zwölf
13 __ On üç ___ Dreizehn
14 __ On dört ___ Vierzehn
15 __ On beş ___ Fünfzehn
16 __ On altı ___  Sechzehn
17 __ On yedi ___  Siebzehn
18 __ On sekiz ___  Achtzehn
19 __ On dokuz ___ Neunzehn
20 __ Yirmi ___ Zwanzig
21 __ Yirmi bir ___  Einundzwanzig
22 __ Yirmi iki ___  Zweiundzwanzig
23 __ Yirmi üç ___   Dreiundzwanzig
24 __ Yirmi dört ___  Vierundzwanzig
25 __ Yirmi beş ___   Fϋnfundzwanzig
26 __ Yirmi altı ___  Sechsundzwanzig
27 __ Yirmi yedi ___ Siebenundzwanzig
28 __ Yirmi sekiz ___    Achtundzwanzig
29 __ Yirmi dokuz ___  Neunundzwanzig
30 __ Otuz ___ Dreißig
31 __ Otuz bir ___  Einunddreißig
32 __ Otuz iki ___  Zweiunddreißig
33 __ Otuz üç ___   Dreiunddreißig
34 __ Otuz dört ___  Vierunddreißig
35 __ Otuz beş ___   Fϋnfunddreißig
36 __ Otuz altı ___  Sechsunddreißig
37 __ Otuz yedi ___ Siebenunddreißig
38 __ Otuz sekiz ___    Achtunddreißig
39 __ Otuz dokuz ___   Neununddreißig
40 __ Kırk ___ Vierzig
41 __ Kırk bir ___ Einundvierzig
42 __ Kırk iki ___ Zweiundvierzig
43 __ Kırk üç ___  Dreiundvierzig
44 __ Kırk dört ___  Vierundvierzig
45 __ Kırk beş ___  Fϋnfundvierzig
46 __ Kırk altı ___  Sechsundvierzig
47 __ Kırk yedi ___ Siebenundvierzig
48 __ Kırk sekiz ___    Achtundvierzig
49 __ Kırk dokuz ___   Neunundvierzig
50 __ Elli ___Fϋnfzig
51 __ Elli bir___   Einundfϋnfzig
52 __ Elli iki ___  Zweiundfϋnfzig
53 __ Elli üç ___   Dreiundfϋnfzig
54 __ Elli dört ___  Vierundfϋnfzig
55 __ Elli beş ___   Fϋnfundfϋnfzig
56 __ Elli altı ___  Sechsundfϋnfzig
57 __ Elli yedi ___ Siebenundfϋnfzig
58 __ Elli sekiz ___    Achtundfϋnfzig
59 __ Elli dokuz ___       Fϋnfzig-neuf
60 __ Altmış ___ Sechzig
61 __ Altmış bir  ___  Einundsechzig
62 __ Altmış iki  ___  Zweiundsechzig
63 __ Altmış üç   ___  Dreiundsechzig
64 __ Altmış dört  ___  Vierundsechzig
65 __ Altmış beş  ___  Fϋnfundsechzig
66 __ Altmış altı  ___  Sechsundsechzig
67 __ Altmış yedi  ___ Siebenundsechzig
68 __ Altmış sekiz  ___   Achtundsechzig
69 __ Altmış dokuz  ___  Neunundsechzig
70 __ Yetmiş  ___ Siebzig
71 __ Yetmiş bir  ___  Einundsiebzig
72 __ Yetmiş iki  ___  Zweiundsiebzig
73 __ Yetmiş üç  ___    Dreiundsiebzig
74 __ Yetmiş dört  ___  Vierundsiebzig
75 __ Yetmiş beş ___    Fϋnfundsiebzig
76 __ Yetmiş altı ___    Sechsundsiebzig
77 __ Yetmiş yedi ___ Siebenundsiebzig
78 __ Yetmiş sekiz ___     Achtundsiebzig
79 __ Yetmiş dokuz ___    Neunundsiebzig
80 __ Seksen ___Achtzig
81 __ Seksen bir ___ Einundachtzig
82 __ Seksen iki ___ Zweiundachtzig
83 __ Seksen üç ___  Dreiundachtzig
84 __ Seksen dört ___ Vierundachtzig
85 __ Seksen beş ___  Fϋnfundachtzig
86 __ Seksen altı ___  Sechsundachtzig
87 __ Seksen yedi ___ Siebenundachtzig
88 __ Seksen sekiz ___    Achtundachtzig
89 __ Seksen dokuz ___   Neunundachtzig
90 __ Doksan ___ Neunzig
91 __ Doksan bir ___ Einundneunzig
92 __ Doksan iki ___ Zweiundneunzig
93 __ Doksan üç ___  Dreiundneunzig
94 __ Doksan dört ___ Vierundneunzig
95 __ Doksan beş ___  Fϋnfundneunzig
96 __ Doksan altı ___  Sechsundneunzig
97 __ Doksan yedi ___ Siebenundneunzig
98 __ Doksan sekiz ___    Achtundneunzig
99 __ Doksan dokuz ___   Neunundneunzig
100 _ Yüz ___ Einhundert

Yorumlar

Yorum Gönder

⚫İÇERİKLERİN KOPYALANMASI YASAKTIR. DMCA.com Protection Status