1'den 100'e İspanyolca Sayılar

 

1'den 100'e İspanyolca Sayılar

1'den 100'e İspanyolca Sayılar


TÜRKÇE               İSPANYOLCA
                               
Bir
İki
Üç
Dört
Beş
Altı
Yedi
Sekiz
Dokuz
On
On bir
On iki
On üç
On dört
On beş
On altı
On yedi
On sekiz
On dokuz
Yirmi
Yirmi bir
Yirmi iki
Yirmi üç
Yirmi dört
Yirmi beş
Yirmi altı
Yirmi yedi
Yirmi sekiz
Yirmi dokuz
Otuz
Otuz bir
Otuz iki
Otuz üç
Otuz dört
Otuz beş
Otuz altı
Otuz yedi
Otuz sekiz
Otuz dokuz
Kırk
Kırk bir
Kırk iki
Kırk üç
Kırk dört
Kırk beş
Kırk altı
Kırk yedi
Kırk sekiz
Kırk dokuz
Elli
Elli bir
Elli iki
Elli üç
Elli dört
Elli beş
Elli altı
Elli yedi
Elli sekiz
Elli dokuz
Altmış
Altmış bir
Altmış iki
Altmış üç
Altmış dört
Altmış beş
Altmış altı
Altmış yedi
Altmış sekiz
Altmış dokuz
Yetmiş
Yetmiş bir
Yetmiş iki
Yetmiş üç
Yetmiş dört
Yetmiş beş
Yetmiş altı
Yetmiş yedi
Yetmiş sekiz
Yetmiş dokuz
Seksen
Seksen bir
Seksen iki
Seksen üç
Seksen dört
Seksen beş
Seksen altı
Seksen yedi
Seksen sekiz
Seksen dokuz
Doksan
Doksan bir
Doksan iki
Doksan üç
Doksan dört
Doksan beş
Doksan altı
Doksan yedi
Doksan sekiz
Doksan dokuz
Yüz

Un
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiún
Veintidós
veintitrés
Veinticuatro
Veinticinco
Veintiséis
Veintisiete
Veintiocho
Veintinueve
Treinta
Treinta y uno
Treinta y dos
Treinta y tres
Treinta y cuatro
Treinta y cinco
Treinta y seis
Treinta y siete
Treinta y ocho
Treinta y nueve
Cuarenta
Cuarenta y uno
Cuarenta y dos
Cuarenta y tres
Cuarenta y cuatro
Cuarenta y cinco
Cuarenta y seis
Cuarenta y siete
Cuarenta y ocho
Cuarenta y nueve
Cincuenta
Cincuenta y uno
Cincuenta y dos
Cincuenta y tres
Cincuenta y cuatro
Cincuenta y cinco
Cincuenta y seis
Cincuenta y siete
Cincuenta y ocho
Cincuenta y nueve
Sesenta
Sesenta y uno
Sesenta y dos
Sesenta y tres
Sesenta y cuatro
Sesenta y cinco
Sesenta y seis
Sesenta y siete
Sesenta y ocho
Sesenta y nueve
Setenta
Setenta y uno
Setenta y dos
Setenta y tres
Setenta y cuatro
Setenta y cinco
Setenta y seis
Setenta y siete
Setenta y ocho
Setenta y nueve
Ochenta
Ochenta y uno
Ochenta y dos
Ochenta y tres
Ochenta y cuatro
Ochenta y cinco
Ochenta y seis
Ochenta y siete
Ochenta y ocho
Ochenta y nueve
Noventa
Noventa y uno
Noventa y dos
Noventa y tres
Noventa y cuatro
Noventa y cinco
Noventa y seis
Noventa y siete
Noventa y ocho
Noventa y nueve
Un montón

Yorumlar

Yorum Gönder

⚫İÇERİKLERİN KOPYALANMASI YASAKTIR. DMCA.com Protection Status