İ harfi ile başlayan Almanca kelimeler ve anlamları

İ harfi ile başlayan Almanca kelimeler

 

İ harfi ile başlayan Almanca kelimeler    ALMANCA               TÜRKÇE       
                       
immortalität                
integral
insult
illusion
implantat
impressum
imperialismus
illuminiert
imperfekt
implikation
illusionistisch
impetus
imperator
imperativisch
illusorisch
impraktikabel
imponieren
impresario
initiieren
implizieren
integration
improvisation
integer
injurie
implizite
illegitim
illustrativ
injektion
inszenatorisch
impotent
impfpass
indexieren
immobilien
illoyal
imperialist
imposant
importeur
inszenieren
intaktheit
immun
irgendjemand
impuls
illustriert
intakt
injizieren
implosion
immoralität
impertinenz
integrieren
irisieren
impression
illumination
illegalität
illoyalität
irgendwann
implementieren
imponierend
import


ölümsüzlük
integral
hakaret etmek
yanılsama
implant
damga
emperyalizm
aydınlatılmış
geçmiş zaman
ima
illüzyonist
itici güç
imparator
zorunlu
hayali
pratik olmayan
etkilemek
izlenimci
başlat
i̇ma etmek
entegrasyon
doğaçlama
tamsayı
yaralanma
örtük
gayri meşru
açıklayıcı
enjeksiyon
evreleme
i̇ktidarsız
aşı sertifikası
dizin
emlak
vefasız
emperyalist
heybetli
ithalatçı
sahne
sağlamlık
bağışıklık
herhangi biri
nabız
resimli
bozulmamış
enjekte
patlama
ahlaksızlık
küstahlık
birleştirmek
yanardönerlik
i̇zlenim
aydınlatma
yasadışılık
sadakatsizlik
bazen
uygulamaya
etkileyici
içe aktarmak


aramalar
İ harfi ile başlayan Almanca kelimeler,
Almanca Kelimeler,
Almanca,

Yorumlar

Yorum Gönder

⚫İÇERİKLERİN KOPYALANMASI YASAKTIR. DMCA.com Protection Status